Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Yunus Sadıqov Musa oğlu, i.ü.f.d., dosent

y.sadikhov@mail.ru

Azərbaycanda tütün istehsalı və emalının inkişaf istiqamətləri

Məqalədə Azərbaycanda tütün istehsalı və onun emalının mövcud vəziyyəti təhlil edilir, zəruri qiymətləndirmələr aparılır. Eyni zamanda ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Faiq. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent