Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Vahid Abbasov Hacıbəy oğlu, i.e.d., professor

vahid.abbasov.56@mail.ru

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

Məqalədə konserv sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı, sahədə xammal və resurslardan səmərəli istifadə olunması amilləri, əsas məhsulların istehsal ...

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida ...

Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminat səviyyəsi və bazarın inkişaf amilləri

Məqalədə müasir şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas növləri ilə özünütəminat səviyyəsi təhlil edilir, bu istiqamətdə müsbət ...

Kənd təsərrüfatının kooperasiya və inteqrasiya əlaqələri: müasir yanaşmalar və inkişaf meyilləri

XülasəMəqalədə kənd təsərrüfatı istehsalının ölkə əhalisinin ərzaq və qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, emal sənayesinin xammallarla təminatında koоperasiya ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.e.d., professor  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.e.d., professor  

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

  i.e.d., professor  

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.e.d., professor  

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.e.d., professor  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.e.d., professor  

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.e.d., professor  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.e.d., professor  

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

  i.e.d., professor