Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Azərbaycanda ipək məhsullarının ixrac potensialının artırılması istiqamətləri

Azərbaycan Respublikasında ənənəvi sahələrdən olan ipəkçiliyin inkişafı istiqamətində son illər mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, dövlət proqramı qəbul ...

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının qeyri-neft ixracının artmasına təsiri

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft ixracının artması dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetlərindəndir. Araşdırmalarımız göstərir ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan ...

Bitkiçilik məhsulları ixracında qeyri-ənənəvi sahələrin potensialının reallaşdırılması

Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoru üzrə ixracında kənd təsərrüfatı məhsulları mühüm paya malikdir. Xüsusən də aqrar islahatlardan sonra kənd ...

Azərbaycanda üzüm və şərab ixracının mövcud vəziyyəti və artırılması imkanları

Azərbaycandan üzüm məhsullarının və xüsusən də şərabın ixracının artırılması üçün böyük potensial mövcud olsa da, müstəqilliyin ilk ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aygün. Səlimova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) V kurs tələbəsi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.f.d., dosent