Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Azərbaycanda ipək məhsullarının ixrac potensialının artırılması istiqamətləri

Azərbaycan Respublikasında ənənəvi sahələrdən olan ipəkçiliyin inkişafı istiqamətində son illər mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, dövlət proqramı qəbul ...

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının qeyri-neft ixracının artmasına təsiri

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft ixracının artması dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetlərindəndir. Araşdırmalarımız göstərir ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan ...

Bitkiçilik məhsulları ixracında qeyri-ənənəvi sahələrin potensialının reallaşdırılması

Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoru üzrə ixracında kənd təsərrüfatı məhsulları mühüm paya malikdir. Xüsusən də aqrar islahatlardan sonra kənd ...

Azərbaycanda üzüm və şərab ixracının mövcud vəziyyəti və artırılması imkanları

Azərbaycandan üzüm məhsullarının və xüsusən də şərabın ixracının artırılması üçün böyük potensial mövcud olsa da, müstəqilliyin ilk ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qalib. Şərifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ISO standartlarının tətbiqi üzrə işçi qrupunun üzvü

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nigar. Qasımova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent