Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Zaur Əsədov Rauf oğlu, i.ü.f.d.

asadovz@mail.ru

Aqrar sahənin inkişafında rəqəmsallaşdırmanın yeri və rolu

Məqalədə rəqəmsallaşmanın iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, aqrar sektorda da tətbiqinin vacibliyi göstərilmişdir. Eləcə də ənənəvi kənd təsərrüfatı ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Elçin. Xəlilov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.