Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Zöhrə Abbasova Eldar qızı ,

zmabbasova@gmail.com

Aqrar sahədə innovativ idarəetmə: effektiv strateji planlaşdırma yanaşması

XülasəKənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı, kənd yerlərində yoxsulluğun azaldılması, ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq və dayanıqlı iqtisadi inkişafa dəstək vermək vacib ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

   

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi