Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Taxıl bazarının tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə

Məqalədə taxıl bazarında hazırda formalaşmış vəziyyətə baxılmış, bu bazarın tənzimlənməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ...

Azərbaycanda taxıl bazarının inkişaf istiqamətləri

XülasəMüasir dövrdə taxılçılığın inkişafının davamlılığı göstəriciləri eyni zamanda kənd təsərrüfatında iqtisadi fəaliyyətin etibarlılığı və ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

  baş müəllim  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

  baş müəllim  

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  baş müəllim  

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

  baş müəllim  

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

  baş müəllim