Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Taxıl bazarının tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə

Məqalədə taxıl bazarında hazırda formalaşmış vəziyyətə baxılmış, bu bazarın tənzimlənməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ...

Azərbaycanda taxıl bazarının inkişaf istiqamətləri

XülasəMüasir dövrdə taxılçılığın inkişafının davamlılığı göstəriciləri eyni zamanda kənd təsərrüfatında iqtisadi fəaliyyətin etibarlılığı və ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Yusif. Axundov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  baş müəllim  

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  baş müəllim  

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Tədqiqatlar departamentinin direktoru,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  baş müəllim  

Cover
Əkrəm. Həsənzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  baş müəllim  

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

  baş müəllim  

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  baş müəllim  

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  baş müəllim