Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Taxıl bazarının tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə

Məqalədə taxıl bazarında hazırda formalaşmış vəziyyətə baxılmış, bu bazarın tənzimlənməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ...

Azərbaycanda taxıl bazarının inkişaf istiqamətləri

XülasəMüasir dövrdə taxılçılığın inkişafının davamlılığı göstəriciləri eyni zamanda kənd təsərrüfatında iqtisadi fəaliyyətin etibarlılığı və ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  baş müəllim  

Cover
Əbdülrəhim. Dadaşov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi, UNEC-in doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  baş müəllim  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  baş müəllim  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

  baş müəllim  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  baş müəllim