Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Rəqabətədavamlı aqrar emal sənayesinin formalaşdırılması amilləri

XülasəMövcud şəraitdə dünya iqtisadiyyatında rast gəlinən əlverişsiz tendensiyaların mənfi təsirini minimum zərərlə dəf etmək üçün ölkə iqtisadiyyatında ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Yusif. Axundov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d.