Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Bağış Əhmədov Sabir oğlu, i.ü.f.d.

bagish.ahmadov@atm.gov.az

Əlavə dəyər vergisinin kənd təsərrüfatında investisiya fəallığına təsirinin nəzəri və praktiki aspektləri

Xülasə Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına nail olmaq, bu sahədə iqtisadi, sosial və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi investisiya qərarlarından əhəmiyyətli dərəcədə ...

Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi

Xülasə Yerli məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin yollarından biri həmin məhsullara idxal rüsumlarının yüksək, onların istehsalında istifadə edilən investisiya ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Böyükxanım. Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d.  

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d.  

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  i.ü.f.d.  

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.