Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Faiq Hüseynov Tofiq oğlu,

faig.huseynov@unec.edu.az

Aqrar-sənaye sahəsində innovasiya proseslərinə əsaslanan dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətləri

XülasəMəqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla rəqabət apara bilməsi üçün bu sahədə innovasiya prosesləri əsasında dayanıqlı inkişafı təmin edən ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

   

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı