Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Ölkəni̇n ərzaq təhlükəsi̇zli̇yi̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ meyarları

XülasəCəmiyyətin inkişafının hazırki mərhələsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi getdikcə daha da vacib hala gəlir və qlobal xarakterli əsas problemlərdən birinə ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent