Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətləri

XülasəÖlkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və sənaye sahələrinin xammalla təminatında kənd ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.f.d., dosent