Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

İsrafil İsmayılov İbrahim oğlu, t.e.d., professor

i.israfil@aqroservis.gov.az

Aqrotexniki xidmətlərin və icarə haqqının texnikanın iş saatına görə dəyərləndirilməsi

Məqalədə texnika ilə fermer təsərrüfatlarına göstərilən aqrotexniki xidmətlərə görə icarə haqqının iş vahidinə və texnikanın iş saatına görə hesablanması ...

Aqrouber Xidmət Sisteminin mühəndis-metodoloji əsasları

XülasəMüəyyən edilmişdir ki, əkin sahəsindən, təsərrüfatlararası məsafədən, dislokasiya yerindən və yerinə yetirilən əməliyyatın aqrotexniki müddətindən asılı olaraq Aqrouber ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  t.e.d., professor  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  t.e.d., professor  

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

  t.e.d., professor  

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  t.e.d., professor  

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  t.e.d., professor  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  t.e.d., professor  

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

  t.e.d., professor  

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  t.e.d., professor  

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  t.e.d., professor