Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

İsrafil İsmayılov İbrahim oğlu, t.e.d., professor

i.israfil@aqroservis.gov.az

Aqrotexniki xidmətlərin və icarə haqqının texnikanın iş saatına görə dəyərləndirilməsi

Məqalədə texnika ilə fermer təsərrüfatlarına göstərilən aqrotexniki xidmətlərə görə icarə haqqının iş vahidinə və texnikanın iş saatına görə hesablanması ...

Aqrouber Xidmət Sisteminin mühəndis-metodoloji əsasları

XülasəMüəyyən edilmişdir ki, əkin sahəsindən, təsərrüfatlararası məsafədən, dislokasiya yerindən və yerinə yetirilən əməliyyatın aqrotexniki müddətindən asılı olaraq Aqrouber ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ramil. Əsgərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

  t.e.d., professor  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  t.e.d., professor  

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti “İqtisadiyyat və statistika” kafedrası

  t.e.d., professor  

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Tədqiqatlar departamentinin direktoru,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  t.e.d., professor  

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  t.e.d., professor  

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

  t.e.d., professor  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  t.e.d., professor  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  t.e.d., professor  

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

  t.e.d., professor