Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Rəsul Balayev Ənvər oğlu, i.e.d., professor

r.balayev@gmail.com

Aqrar-sənaye sahələrində süni intellektin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsinin konseptual məsələləri

Məqalədə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin konseptual məsələlərinə baxılmış, aqrarsənaye sahələrində süni intellektin (Sİ) tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi ...

Rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı

Tədqiqatın məqsədi rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı (DÖBT) amilinin yerinin və rolunun müəyyən edilməsidir. ...

Aqrar sahədə rəqəmsal mühitin formalaşmasinin əsas amilləri və təcrübi aspektləri

Abstract Məqalədə rəqəmsal mühitin formalaşmasını şərtləndirən əsas amillər xarakterizə edilmiş, mühityaradan amillərə xüsusi diqqət verilmişdir. Rəqəmsal mühitə aid texnoloji ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  i.e.d., professor  

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.e.d., professor  

Cover
Fuad. İbrahimov

“Sosial-iqtisadi və Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti

  i.e.d., professor  

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.e.d., professor  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

  i.e.d., professor  

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.e.d., professor  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

  i.e.d., professor  

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

  i.e.d., professor