Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Səid Mustafayev Rövşən oğlu,

said@metalico.az

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır. ...

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır. ...

Kənd yerlərində əhali məşğulluğunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri

XülasəAzərbaycanda əhalinin 47,2 faizi kənd yerlərində yaşayır və kənddə yaşayanların 33-35 faizi əmək qabiliyyətlidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

   

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Elçin. Xəlilov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı