Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

İsmayıl Xeyirxəbərov Mahmud oğlu, i.ü.f.d., dosent

xeyirxeberov@list.ru

Heyvandarlıq məhsulları bazarının kompleks marketinq tədqiqi və inkişaf strategiyası

Məqalədə heyvandarlıq məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Ərzaq bazarının heyvandarlıq məhsulları seqmentinə məhsullar təklif edən müəssisə və ...

Azərbaycanın taxıl və taxıl məhsulları bazarının marketinq tədqiqi

Məqalədə taxıl və taxıl məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Taxıl və taxıl məhsulları üzrə xarici bazarlardan asılılıq və ölkədə ərzaqlıq buğdanın ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent