Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

İsmayıl Xeyirxəbərov Mahmud oğlu, i.ü.f.d., dosent

xeyirxeberov@list.ru

Heyvandarlıq məhsulları bazarının kompleks marketinq tədqiqi və inkişaf strategiyası

Məqalədə heyvandarlıq məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Ərzaq bazarının heyvandarlıq məhsulları seqmentinə məhsullar təklif edən müəssisə və ...

Azərbaycanın taxıl və taxıl məhsulları bazarının marketinq tədqiqi

Məqalədə taxıl və taxıl məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Taxıl və taxıl məhsulları üzrə xarici bazarlardan asılılıq və ölkədə ərzaqlıq buğdanın ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent