Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Qalib Şərifov Qabil oğlu, i.ü.f.d.

galib.sharifov@att.gov.az

ISO 21001:2018 standartının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi təcrübəsi: əsas həllər və yanaşmalar

Müasir şəraitdə təhsil sahəsində ən aktual problem onun keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Ali təhsilin keyfiyyətinə olan tələblərin gücləndirilməsi səmərəli idarəetmə ...

Kənd təsərrüfatı nazirliyinin aparatının ISO 9001:2015 VƏ ISO 14001:2015 standartlarına əsaslanan inteqrasiya edilmiş idarəetmə sisteminin qurulması təcrübəsi

Beynəlxalq rəqabətin güclənməsi, resurs məhdudiyyətləri, iqlim dəyişikliyi və kənd təsərrüfatı istehsalının dayanıqlı inkişafına təsir göstərən digər problemlər ...

Kənd təsərrüfatında ri̇skləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ni̇n metodoloji̇ əsaslari

Kənd təsərrüfatında risklərin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılması onun metodoloji əsaslarının daha dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar məqalədə kənd ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d.  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d.