Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Vaqif Rüstəmov Əli oğlu, i.ü.f.d., dosent

e-rustamov.vagif@gmail.com

Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

Məqalədə regional1 inkişafın paradiqmasının qloballaşma şəraitinə uyğunlaşdırılmasının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan tədqiqatın ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent