Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Vaqif Rüstəmov Əli oğlu, i.ü.f.d., dosent

e-rustamov.vagif@gmail.com

Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

Məqalədə regional1 inkişafın paradiqmasının qloballaşma şəraitinə uyğunlaşdırılmasının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan tədqiqatın ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ramil. Əsgərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d., dosent