Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Vaqif Rüstəmov Əli oğlu, i.ü.f.d., dosent

e-rustamov.vagif@gmail.com

Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

Məqalədə regional1 inkişafın paradiqmasının qloballaşma şəraitinə uyğunlaşdırılmasının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan tədqiqatın ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent