Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Gülnarə Cəfərova Sərxan qızı, i.ü.f.d.

cafarova.gulnara@bk.ru

Bitkiçilikdə sudan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi

Məqalədə bitkiçilikdə sudan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri araşdırılır. Bunun üçün ilk növbədə ölkənin su ehtiyatları ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

  i.ü.f.d.  

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Nəcibə. Hacıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.