Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Gülnarə Cəfərova Sərxan qızı, i.ü.f.d.

cafarova.gulnara@bk.ru

Bitkiçilikdə sudan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi

Məqalədə bitkiçilikdə sudan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri araşdırılır. Bunun üçün ilk növbədə ölkənin su ehtiyatları ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.f.d.  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

  i.ü.f.d.  

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d.