Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Aydın Əsgərov Musa oğlu,

askerov1@mail.ru

Azərbaycanın işğal altında olmuş ərazilərinin flora və bitkiliyi

Məqalədə işğal altında olmuş və hazırda azad edilən ərazilərin biomüxtəlifliyi haqqında məlumat verilir. Regionun təbii bitki örtüyündə, xüsusən meşə, yüksək ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

   

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı