Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Faiq Qasımlı Cavad oğlu,

faiqasim@yahoo.com

Nəticəəsasli monitorinq və qiymətləndirmənin konseptual əsaslari və aqrar sahədə tətbiqi məsələləri

Xülasə Məqalədə monitorinq və qiymətləndirmənin konseptual əsasları təhlil edilmiş, bu sahədə dünya praktikasına nəzər yetirilmiş, monitorinq və qiymətləndirmənin ənənəvi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

   

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Elçin. Xəlilov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis