Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Çilənay Abışova Mətləb qızı,

cilenay.mva@mail.ru

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafında sığorta mexanizminin rolu

Aqrar sahənin hərtərəfli inkişafı ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlılığının artırılmasının, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin, onun ixrac imkanlarının ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı