Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Elay Zeynallı Cəlal oğlu,

elayzeynalli@yahoo.com

Aqrar sahədə mühasibat uçotunun təkmilləşdirilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində rolu

Məqalə aqrar sahədə uçot və hesabatlılığın inkişafının resursların səmərəliliyinin yüksəldilməsindəki roluna həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə aqrar sahədə mühasibat ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı