Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri

Məqalədə Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Əsas diqqət fermerlərin hər an qarşılaşacağı riskləri və onların idarəedilməsi sahəsində olan ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent