Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri

Məqalədə Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Əsas diqqət fermerlərin hər an qarşılaşacağı riskləri və onların idarəedilməsi sahəsində olan ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent