Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Ramil Huseyn Zahid oğlu, i.e.d.

ramilhuseyn@bk.ru

Azərbaycanda qabığı təmizlənmiş meşə fındığının ixracının təşviqi tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda 2018-ci ildən etibarən qabığı təmizlənmiş meşə fındığına ixrac təşviqi verilməyə başlanılmış və üç il ərzində dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ...

Rəqəmsal transformasiya vasitəsi ilə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının sürətləndirilməsi

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı potensialının mövcud səviyyədən dəfələrlə çox olduğu elmi araşdırmalarla təsdiqlənmişdir. Bunun üçün də Azərbaycan hökuməti ...

Koronavi̇rus pandemi̇yasinin kənd təsərrüfati məhsullari i̇xracina təsi̇ri̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

Yeni növ koronavirus pandemiyasının təsiri nəticəsində Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2019cu illə müqayisədə 2020-ci ildə faktiki qiymətlərlə 5,3 faiz azalsa da, kənd ...

Azərbaycanın bitkiçilik məhsullarının beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyi

Məqalədə 2015-17-ci illərin göstəriciləri bazis götürülərək Daxili Resurs Xərci əmsalı (DRX) əsasında Azərbaycanda istehsal olunan bir sıra bitkiçilik məhsullarının ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.e.d.  

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.e.d.  

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.e.d.  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d.  

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

  i.e.d.  

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.e.d.  

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.e.d.  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.e.d.  

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.e.d.