Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Elnur Ələkbərov Tahir oğlu,

elekberov.elnur78@mail.ru

Kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı və yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

Məqalədə kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi və kənd əhalisinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması təhlil olunmuşdur. Kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

   

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı