Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

MÜƏLLİFLƏR

 

Əlizamin Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Yusif Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

   

Yusif Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Əlizamin Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Emilya Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Qəmər İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Elçin Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Samir Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Rövşən Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor  

Talıb Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

İslam İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor  

Abbas Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

İbrahim Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Rəşad Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Aygül Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Nailə Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Böyükxanım Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

   

Fuad Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı