Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Nigar Qasımova Faiq qızı,

nigar.gasimova@atm.gov.az

Modern dəyər zəncirinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət mühitinin xüsusiyyətləri

Məqalədə müasir şəraitdə aqrar-ərzaq sistemlərində bazar strukturlarının spesifik cəhətlərinə və bunların rəqabət mühitinə təsiri məsələlərinə baxılır. Əsas diqqət ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Xaliq. Qafarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı