Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Əliqulu Mehdiyev Mahir oğlu,

aliqulu_mehdiyev@hotmail.com

Qida istehsalı müəssisələrində innovasiyanın tətbiqinə təsir edən amillər

Rəqabət gücləndikcə şirkətlərin bazarda müştəri payını itirməmək, bazarını genişləndirmək və fəaliyyətini davam etdirmək üçün innovativ və strateji qərarlar qəbul etməsi zəruri ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

   

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

   

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı