Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Tərlan Qorçiyeva Kəniş qızı,

terlanqorciyeva1975@gmail.com

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

   

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti

   

Cover
Səbinə. Vəliyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant