Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Haqqımızda

SON MƏQALƏLƏR
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

14 Oktyabr 2020 ­ 12221 A. Vəliyev • UOT: 63, 91, 502.

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu məqsədlə ərazidə həmin torpaqların sahələr üzrə tərkibi, torpaq örtüyünün kənd ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

29 Dekabr 2022 ­ 693 F. Fikrətzadə, V. Babayeva • UOT: 338.43, 631.15, 631.17

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə baxılır, innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması istiqamətləri araşdırılır. İnnovasiyaların ...

Yanacaq amilinin fermer təsərrüfatlarının səmərəliliyinə təsiri

Yanacaq amilinin fermer təsərrüfatlarının səmərəliliyinə təsiri

05 Mart 2022 ­ 6908 R. İsmayıllı, S. İsmayılov • UOT: 338.43, 349.422.2, 631.172

Məqalədə hazırki dövrdə aqrar sahədə fərdi sahibkar və ailə-kəndli təsərrüfatlarında əkin sahələrinin forma və ölçülərinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla texnikadan istifadə şəraitinin xüsusiyyətləri açıqlanır. Eyni zamanda, həmin şəraitdə maşın-traktor ...

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

14 Oktyabr 2020 ­ 12553 İ. Hüseynova • UOT: 004, 579.64, 631.1

Xülasə Məqalədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə elmtutumlu texnologiyaların tətbiqinin və innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsinin zəruriliyi göstərilir. Aqrar sahənin innovativ inkişafinın sürətləndirilməsində yeni nəsil texnologiyaların ...