Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Haqqımızda

SON MƏQALƏLƏR
Müasir marketinq metodlarının rəqəmsallaşan iqtisadiyyata tətbiqi məsələləri

Müasir marketinq metodlarının rəqəmsallaşan iqtisadiyyata tətbiqi məsələləri

16 Mart 2022 ­ 8327 O. Balayev • UOT: 339.13, 339.138

İqtisadiyyatda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin kütləvi hal alması, rəqəmsallaşmanın insan həyatının bütün sahələrinə sürətlə nüfuz etməsi, bu proseslərin qloballaşması və qloballaşmanın təşviq edilməsi kimi meyillər göstərir ki, dövlət, elm və bazar ...

Qlobal iqlim dəyişkənliklərinin təsirindən asılı olaraq Şəmkir dayaq məntəqəsində kartof sortlarının illər üzrə məhsuldarlığı

Qlobal iqlim dəyişkənliklərinin təsirindən asılı olaraq Şəmkir dayaq məntəqəsində kartof sortlarının illər üzrə məhsuldarlığı

05 Mart 2022 ­ 8207 İ. Həsənov, M. Nəsibova, H. Nəsibov • UOT: 631.21.51. 659. 632.11

Müsabiqəli sınaq pitomnikində 5 il ərzində ən məhsuldar nümunələr orta hesabla 601 (mürəkkəb hibrid) – 142,0 sent/ha, 600 – 139,42 sent/ha, Zanra sortunun klonu 131,7 sent/ha, Tatyanka sortunun klonu - 128,67 sent/ha olmuşdur. 

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

10 Mart 2022 ­ 9403 S. Mustafayev • UOT: 338.43, 338.435

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır.  Məlumdur ki, kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşdırılması müxtəlif mənbələr hesabına təmin olunur. ...

Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

21 Fevral 2022 ­ 9938 V. Rüstəmov • UOT: 332.14

Məqalədə regional1 inkişafın paradiqmasının qloballaşma şəraitinə uyğunlaşdırılmasının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan tədqiqatın nəticələri əks olunmuşdur. Tədqiqatın metodologiyası sistemli təhlil yanaşmasına əsaslanır. Tədqiqat göstərir ki, ...